Ariadna Alonso Segura

Recerca aplicada, acció social, transformació, innovació

Projecte YOUTHME: itineraris d'empoderament.

 

 

Una metodologia d'acció social centrada en l'empoderament per col·lectius en contextos de vulnerabilitat, que combina el video participatiu, la videoterapia i les lògiques del canvi (reflectacció), amb un alt impacte entre els participants i les entitats socials.

La finalitat és la transformació individual y col·lectiva, amb un fort component de treball comunitàri.

Mira, capbussa't.....i aplica aquesta metodologia!

 

GRUP IFAM

És un grup de treball i acció format per professionals amb una llarga experiència en l'àmbit de les ciències socials i l'acció educativa des de l'any 2005.

La finalitat del grup  és contribuir a la millora del benestar de col·lectius en contextos de vulnerabilitat social, principlament centrat en la infància, i la joventut, així com de les seves famílies. El valor afegit és entrellaçar la investigació aplicada, l'acció socioeducativa, l'orientació i acompanyament als agents implicats claus de l'àmbit social. Mitjançant la triangulació entre la Universitat, les entitats del Tercer Sector i les Administracions, tot incidint en el protagonisme dels destinatàris dels programes d'atenció social.